บริษัท 63บิลด์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ และก่อสร้าง

บริการให้คำปรึกษาโดยวิศวกรของบริษัท 63บิลด์ จำกัด

  • ออกแบบบ้าน

  • ออกแบบโรงแรม

  • ออกแบบสำนักงาน

  • ออกแบบร้านค้า

  • ออกแบบร้านอาหาร

  • การประกันคุณภาพ

  • การจัดการสิ่งแวดล้อม

  • การควบคุมความปลอดภัย

  • การออกแบบปรับปรุง

  • ใบอนุญาตก่อสร้าง

Construction Project Management & Consultants

ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ

รายละเอียด

Construction Design & Drawing

งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ

รายละเอียด

Bill of Quantity (BOQ)

รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ

รายละเอียด